Expertisebureau Carl Van Kerckhoven

Diensten

Schadebegroting

Onze al reeds meer dan 25 jaar ervaring staat borg voor en objectieve schadebegroting voor alle rijtuigen.
Ons werkgebied vind je hier.

Wij werken ondermeer voor verzekeringsmaatschappijen, makelaars, particulieren, advocaten, vlooteigenaars, leasingmaatschappijen, etc.

Waardebepaling

 • Wij voeren waardebepalingen uit voor voertuigen zoals old-timers, exclusieve wagens, mobilehomes, etc.
 • Wij voeren visuele controles uit voor tweedehandsvoertuigen teneinde een correcte waarde in de schadepolis te laten
  opnemen.
 • Waardebepalingen van vloten
 • Wij geven advies bij het aankopen van uw nieuw of tweedehandsvoertuig dat op vraag in ons atelier kan gecontroleerd worden op eventuele visueel nakende mankementen

Wedersamenstellingen

Een wedersamenstelling kan noodzakelijk zijn indien de omstandigheden waarin het ongeval niet duidelijk zijn, indien de aansprakelijke van het ongeval ontkent dat hij alle schade heeft veroorzaakt of wanneer de expert niet zeker is over het oorzakelijk verband tussen de vastgestelde schade en de opgegeven omstandigheden

Gebruiksschade einde contract leasing

Na binnenbrengen van de wagen onderwerpt onze onafhankelijke expert de wagen aan een onderzoek.

 • Tijdens het onderzoek worden gedetailleerde digitale foto’s gemaakt van de wagen
  en van de boorddocumenten om elke discussie nadien te vermijden.
 • Deze werkwijze maakt het mogelijk om u de herstelkosten van eventueel voorkomende
  eindecontractschade (die niet aan normaal gebruik kan worden toegeschreven)
  onmiddellijk mee te delen.
 • We zijn gespecialiseerd in de beheersing van de schadekost op vlootwagens

Technisch Onderzoek

Wij voeren technische onderzoeken uit die tot doel kunnen hebben de ware toedracht van een schade te kunnen achterhalen.

Arbitrage

Bij de uitvoering van een expertise kunnen er zich niettegenstaande alles toch betwistingen voordoen waarvoor geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt. Arbitrage kan dan een interessant alternatief vormen voor een klassieke gerechtelijke procedure om het geschil te beslechten.

Arbitrage is een private rechtsprocedure waar het geschil wordt uitgesloten van de rechtsmacht van de normaal bevoegde rechtbanken.

Belangrijk verschil met de klassieke gerechterlijke procedure is dat tegen een arbitragebeslissing geen beroep mogelijk is.

Het geschil wordt dus definitief beslist. Beroep is uitgesloten omdat anders twee zeer belangrijke voordelen van arbitrage, budgetteerbaar, relatief lage kosten en vaste termijnen voor behandeling en uitspraak wegvallen.

Rechtsbijstand

Wij behartigen uw belangen indien u een voorstel tot schaderegeling heeft ontvangen waarmee u niet kan instemmen. Wij geven u advies omtrent de correctheid van het voorstel.

Indien u dit wenst kan u dossier met onze expert besproken worden teneinde tot een vergelijk te komen.

Advies

Bij ons kan u steeds advies inwinnen in verband met expertises, waardebepalingen, geschillen met uw verzekeringsmaatschappij, herstellingen, haalbaarheid van een herstelling of een totaal verlies, wrakbepalingen, etc.